Bezwaarformulier voor indienen door medewerker gemeente Rijswijk

Probeer de beller/bezoeker zoveel mogelijk door te verwijzen naar de website om een bezwaarschrift zelf in te dienen.